Equality

Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet

  • Jämn fördelning (kön och etnicitet) hos medverkande på våra scener, aktiviteter och i vår marknadsföring.
  • Ökad medvetenhet hos våra besökare om jämställdhetsfrågan inom restaurangbranschen.
  • Sthlm Food & Wine och Bak & Choklad ska vara en schysst och trygg plats att besöka som gäst och som medverkande.

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential

Källa: Globalamalen.se