Sveriges Bästa Paradrätt - Sthlm Food & Wine

Du får sälja mat på Sthlm Food & Wine!

I och med ett avtal med Mässrestauranger AB så är utställare på Sthlm Food & Wine välkomna att sälja mat i valfria portionsstorlekar och till eget satt pris.

Har du funderingar eller frågor, kontakta:

Åsa Bard Talborn, operativ projektledare, tel 08-749 43 49 eller
asa.bard-talborn@stockholmsmassan.se